Szybki news
  1. ARIGATO ❗🇯🇵
  2. PIERWSZE ZWYCIĘSTWO W BLB ❗💙🤍
  3. STO LAT, STO LAT ❗❗
  4. BASEBALLOWY WEEKEND W RYBNIKU ❗❗
  5. DRUGA DRUŻYNA WALCZY W BLB ❗❗

Historia

Dnia 20 maja 1920 roku w restauracji u Szymury zebrała się 28 osobowa grupa, w celu utworzenia Klubu. Najgorętsza  dyskusja wywiązała się wokół nazwy Klubu. Ostatecznie przegłosowano wniosek, aby nowo utworzony Klub nosił nazwę Towarzystwo Sportowe „Gwiazda”. W skład pierwszego zarządu weszli: Józef Piecha, Tadeusz Frelich, Alojzy Pierchała, Józef Smołka, Herman Piecha, Antoni Piecha, Alojzy Sierny, Piotr Smołka, Roman Pierchała, Alojzy Adamczyk oraz doktor Biały i Różański, którzy poparli nowo tworzące się Towarzystwo materialniei otrzymali pierwszy sprzęt: koszulki, spodenki, palestry, piłki.

Klub był jednosekcyjny / palant /. Organizacyjnie należał do Górnośląskiego Związku Towarzystw Sportowych Okręgu Górnośląskiego, a od 9 lutego 1925 roku do Polskiego Związku Palanta i Gier Ruchowych. Klubowi dano nazwę Towarzystwa Sportowego „Gwiazda”, a jako znaki rozpoznawcze przyjęto białe czapki marynarskie z niebieską gwiazdą. Młodzież chętnie wstępowała w szeregi Klubu.

Mistrzowie Polski w Piłce Palantowej 1973r.

Drużyny uczestniczyły w zawodach, festynach, zdobywając liczne puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe.W 1937 roku drużyna piłki palantowej zdobyła mistrzostwo okręgu rybnickiego. Następnie w 1938 roku odniosła piękny sukces, jako pierwsza drużyna zdobyła Mistrzostwo Polski.

Gdy po sześciu latach okupacji przyszło upragnione wyzwolenie, od razu przystąpiono  do organizacji życia sportowego w Ligockiej Kuźni. We wrześniu 1945 roku przy udziale  41 osób w sali Franciszki Szymurowej odbyło się zebranie konstytucyjne, w czasie którego postanowiono reaktywować Klub Sportowy „Gwiazda”.

Mistrzowie Polski w Softballu w 1983r.

Z powodu braku środków finansowych Klub był zmuszony przejść w 1950 roku pod patronat Zrzeszenia Sportowego „Stal” – Rybnik przy Hucie „Silesia”. Od tego czasu przy  ZS „Stal” Rybnik działała sekcja piłki palantowej.

W 1957 roku powstaje w Rybniku Polski Związek Piłki Palantowej i organizuje od 1957 roku oficjalne mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie sportu. Pierwszym mistrzem Polski została drużyna KS „Silesia” – Rybnik. W piłce palantowej drużyna Silesii kilkanaście razy zdobyła Mistrzostwo Polski do 1980 roku, kiedy powstała liga Softballowa,zdobywając w latach 1983 – 1985 Mistrzostwo Polski.

Mimo znacznych sukcesów jakie odnosi „Silesia” – Rybnik w Softballu traktuje się tę dyscyplinę jako przygotowanie do uprawiania nowej dyscypliny, jaką jest baseball. Pierwszymi trenerami podnoszącymi znacznie umiejętności zawodników są trenerzy holenderscy, z kraju, w którym ta dyscyplina stoi na bardzo wysokim poziomie.

Na Walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym  w 1983 roku klub „Silesia” – Rybnik, gdzie kierownikiem ponownie zostaje wybrany Jan Cnota, podejmuje On decyzję o budowie pełnowymiarowego boiska baseballowego. Od 1984 roku rozgrywane są mistrzostwa Polski w baseballu, w którym zdecydowanie prym wiedzie klub „Silesii” – Rybnik, która przewyższa umiejętnościami inne rodzinne zespoły aż do 1987 roku. Na następne Mistrzostwo Polski drużyna Silesii musiała czekać 30 lat. W latach 2017 i 2018 ponownie zostaje najlepszą drużyną w Polsce, dzięki wspaniałemu trenerowi z Japonii Ryoma Watanabe.

Pierwsi Mistrzowie Polski w Baseballu 1984r.

Ostatnie Mistrzostwo Polski w baseballu 2018r.